top of page

【U-Best Water 優沛水】- 客戶獨享最優惠

宮黛廚下觸控式三溫/雙溫飲水機


- 龍頭180度旋轉,自由取水隨心所欲

- 管中管水龍頭防燙設計,保護孩童飲用時的安全

- 冰、冷、熱水三溫/雙溫設計(冰水開關冬天可關閉)

- 觸控式電子龍頭,輕輕一按一觸即開

- 面板採用熱感應觸控,無破裂或脫膠滲水問題

-------------------------------------- 喝水、淨水的事交給優沛水 LINE ID:@ssa5173e 0800411999 / 03-2129351 u-bestwater.com.tw

81 次查看0 則留言

Comments


bottom of page